գործի պաստառ

- Սեղմված ծղոտե ներքնակ բլոկի մեքենա -